Portret

Join us in Facebook!

_____________________________

Mieszkanie jako skarbonka
_____________________________

 

Nieruchomości w odróżnieniu do innych dóbr czy towarów mają pewne specyficzne cechy, wyróżniające je i dające znacznie większe możliwości ich wykorzystania. Zajmijmy się niektórymi z nich. Trwałość i wysoka wartość. Względna niezmienność ceny. Bezwzględna własność. Konieczność użytkowania. Cechy te pozwalają nam na potraktowanie mieszkania niczym skarbonki.
Pytanie pozostaje tylko takie. "Jak to działa?" i "Jak wykorzystać rynek nieruchomości z korzyścią dla własnej rodziny?"

_____________________________

FacebookKredyt to ryzyko! Zgoda. Nie namawiam nikogo do brania pożyczki pieniężnej na cele konsumpcyjne. To zwykle nie najlepsza decyzja. Powód? Przyjrzyjmy się przykładowi. Zakup nowego samochodu, którego wartość spada o 30% tuż po wyjechaniu z salonu, a o kolejne 20% w kolejnych 3 latach użytkowania powoduje, że po 5 latach wartość kredytu pozostającego do spłaty jest znacząco wyższy niż wartość spłacanego samochodu. To poważne ryzyko finansowe. W sytuacji konieczność upłynnienia zobowiązań bank w wielu przypadkach nie udzieli zgody na sprzedaż towaru za kwotę niepokrywajacą zobowiązań. W taki sposób zostajemy ze starym wozem i pokaźnym kredytem na karku. Sytuacja wcale nie jest lepsza przy zakupie samochodu używanego, nie mówiąc już o sprzęcie TV, AGD czy komputerowym. Główny powód to gwałtownie spadająca wartość używanego sprzętu wynikająca z unowocześnień technologicznych i podstępu technicznego. Jednak w pewnych sytuacjach ocena kredytu zmienia się diametralnie.


FacebookKredyt to błogosławieństwo!
(w pewnych sytuacjach)

Przyjrzyjmy się sytuacji kredytobiorcy w przypadku nieruchomości mieszkalnej. Co zmienia się już na pierwszy rzut oka. Po pierwsze istnieje niezbędność i konieczność jej użytkowania. O ile z nowego samochodu można zrezygnować i zastąpić go innymi środkami lokomocji lub pojazdem mocno zużytym, to w przypadku mieszkania tak łatwo tego zrobić nie można. A gdzieś mieszkać trzeba. Konieczność ponoszenia tego kosztów jest zatem bezdyskusyjna. Po drugie: ważnym i istotnym parametrem jest stabilna cena nieruchomości. Względna stabilność ilości dostępnych nieruchomości wynika z tego, że w wypadku potrzeby lub braków nie da się nagle wytworzyć dużej liczby mieszkań, ani ich zaimportować zza granicy, aby zaspokoić popyt. W sytuacji, gdy cena uwarunkowana jest zależnością między podażą, a popytem to taki parametr jest ważnym elementem kształtowania się ceny, a z niego wynika... fakt, iż w dłuższym okresie czasu nieruchomość nie traci na wartości, a jej cena sinusoidalnie podąża za popytem i wzrostem inflacji. Dlatego z momencie decyzji (z różnych powodów) o sprzedaży nieruchomości możemy nie tylko odzyskać znaczącą część wyłożonych pieniędzy, ale nawet na tym dodatkowo zyskać.

Po trzecie: Cechą wyróżniającą nieruchomości jest utrzymywanie się jej wartości, jednak jej cena sinusoidalnie krąży wokół wartości osiągając "dołek" w czasach recesji, a "górkę" w okresie boomu gospodarczego. Dlatego ważne jest KIEDY podejmuje się decyzję o zakupie. A zatem, jeśli zakup nastąpi w tzw. "dołku" możemy liczyć na dodatkową premię przy sprzedaży w przyszłości.

 

{W wielki skrócie: }
Warunki dobrej decyzji o zawarciu umowy kredytowej.

* Wystrzegaj się kredytów na towary konsumpcyjne i tracące szybko na wartości. W takim wypadku możesz nie nadążać ze spłatą w ślad za spadkiem ich wartości. * Nie bierz na barki więcej niż możesz udźwignąć, ani więcej niż faktycznie potrzebujesz. Jeśli kwota X plus miesięczne koszty wyżywienia i ubrania rodziny są zbliżone lub wyższe od Twoich dochodów oznacza, że kredyt jest zbyt wysoki.

 

 

Czy warto teraz, czyli warunki sprzyjające

W gospodarce rynkowej już tak jest, że na zakupy jest czas lepszy i gorszy. Gorszy to ten, gdy wszyscy kupują i z powodu sporego popytu ceny sa wysokie. Lepszy moment to ten, gdy mało kto kupuje i z tego powodu możliwość uzyskania niższej ceny jest bardziej prawdopodobna. Posuńmy się o krok dalej.

Czy obecna sytuacja rynkowa sprzyja decyzji o zakupie nieruchomości. Ceny na rynku nieruchomości reagują również na zmianę oddziaływania czynników ogólnego stanu gospodarki. W okresie prosperity, boomu gospodarczego ceny nieruchomości rosną, w momencie spowolnienia gospodarczego ceny nieruchomości spadają. Wahania koniunktury gospodarczej, tzw. cykle w gospodarce rynkowej (jak poucza nas historia ekonomii) mają miejsce średnio co 10-15 lat. Jesteśmy w roku 2014. Tkwimy w 6. roku trwania światowej recesji. To jeden z najdłuższych i najbardziej spektakularnych okresów spowolnienia gospodarczego od poprzedniej światowej recesji gospodarczej w latach 1929-1933, nie licząc wojen. Ale jest też dobra wiadomość: recesja się skończy. Czy mając taką wiedzę warto wykorzystać sytuację gospodarczą dla siebie? Czy to nie jest najlepszy moment, aby kupować nieruchomości?

Bądź mądry TERAZ i zamień najem na kredyt.

Kiedy to ma sens? Pamiętając o warunkach dobrej decyzji przy pobraniu kredytu musimy przyjrzeć się najmowi. Odnosząc się do sytuacji rynkowej w 2014 roku na Górnym Śląsku można zauważyć, że średnia wysokość kosztów utrzymania mieszkania zsumowana ze średnią wysokością raty 30-letniego kredytu mieszkalnego zwykle nie przekracza średniego poziomu czynszu najmu podobnego mieszkania. W niektórych przypadkach jest nawet niższa. Co to oznacza?
Bardziej opłaca się płacić co miesiąc kwotę X na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania oraz raty kredytu, niż wynajmować takie mieszkanie. Różnice są oczywiste.

 

Oto one ujęte w przejrzystej tabelce:

 

Najem Zakup na kredyt

KOSZTY

Płacisz kwotę X miesięcznie. Korzystasz z mieszkania, alemożesz dostać w każdej chwili wymówienie, a przekazywane kwoty bezpowrotnie znikają w kieszeni właściciela nieruchomości.

Wykładasz kwotę X. Korzystasz z mieszkania, z tej kwoty opłacasz koszty jego utrzymania i jeszcze zostają Ci pieniądze, którymi pokrywasz wysokość raty kredytu. Uwaga! Zgodnie z polskim prawem już w tym momencie jesteś właścicielem nieruchomości wraz z wszelkimi wynikającymi z tego faktu prawami.

 

PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA

Masz prawo do zmian i wyłożenia nakładu finansowego, na poprawę jakości mieszkania pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściciela i na jego warunkach.

W chwili śmierci właściciela umowa z automatu wygasa.

W chwili śmierci najemcy właścicielowi przysługują roszczenia za czynsz i media rozliczane zwykle przez kaucję.


Jako właścicielowi przysługuje Ci prawo rozporządzania swoją własnością. Pomimo, że lokal mieszkalny jest obciążony kredytem z wpisem do hipoteki masz prawo sprzedać go bez pytania się o zgodę banku w każdym momencie trwania umowy kredytowej.
Z chwilą śmierci właściciela mieszkanie staje się częścią masy spadkowej. Bankowi przysługują roszczenia. Różnica przypada spadkobiercom.

 

KOSZTY DODATKOWE

Masz prawo do mniej lub bardziej kosztownych zmian i wyłożenia własnego nakładu finansowego na poprawę jakości zamieszkania pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściciela i na jego warunkach. Jeśli dotyczy to środków przedmiotów ruchomych zwykle nie ma ograniczeń.

Każdy wkład finansowy w lokal mieszkalny podnosi komfort i wygodę zamieszkania zwykle jednocześnie podnosząc jego wartość. (choć nie zawsze)

Prawo do SPRZEDAŻy

Oczywistym jest, że nie masz prawa do sprzedaży cudzego lokalu mieszkalnego. Prawo to posiada właściciel. Może to zrobić również w trakcie trwania umowy o najem. Jeśli nie ma w niej takich zastrzeżeń wraz z momentem sprzedaży umowa przestaje obowiązywać.

Masz pełne prawo podjać decyzję o sprzedaży również w czasie trwania umowy kredytowej. Procedura w skrócie jest następująca: kupujący wykłada cenę zakupu, a notariusz rozdziela zapłatę na kwotę należną bankowi konieczną do spłacenia reszty kredytu, a pozostającą kwotę przeznacza dla sprzedającego właściciela. Kupujący otrzymuje nieruchomość bez obciążenia lub zawiera z bankiem nową umowę kredytową.

 

SKUTKI FINANSOWE 30 LAT POŹNIEJ

Po 30 latach konsekwentnego najmu wypłacone kwoty przeszły do kieszeni właściciela. Nic z nich dla Ciebie nie pozostało.

 

Po 30 latach tj. po spłaceniu kredytu dysponujesz prawem własności do zamieszkiwanego mieszkania, a od momentu spłacenia kredytu - cała wartość mieszkania należy do Ciebie. Choć właścicielem jesteś od 30 lat, to w tym momencie bank zostaje wykreślony z hipoteki nieruchomości i przy sprzedaży wszystkie pieniądze są Twoje. Twoja skarbonka oddała Ci swoją zawartość. To swoją skarbonkę zapełniałeś przez wiele lat zamiast zapelniać kieszenie innych ludzi.


NOWOŚĆ: HIPOTEKA ODWRÓCONA

Niestety, nie! Gdy ustawa o hipotece odwróconej wejdzie w życie właściciel najmowanego przez Ciebie mieszkania będzie mógł z niej skorzystać. Właściciel będzie mógł otrzymywać miesięczne świadczenie tytułem umowy o hipotece odwróconej i dodatkowo czerpać zysk z wynajmu mieszkania.

Z chwilą spłaty kredytu możesz przystąpić do etapu spieniężania zebranej wartości poprzez tzw. "odwróconą hipotekę". Firma ubezpieczeniowa zajmująca się taką działalnością, w zamian za przyszłe prawa do nieruchomości lub po prostu w oparciu o jej wartość (zastaw), będzie wypłacać właścicielowi miesięczne świadczenie pieniężne. Dzięki prawnemu uregulowaniu tego finansowego produktu będzie można bez obaw odzyskać poniesione 30-letnie nakłady i uzyskać zwrot poniesionych kosztów zakupu - jeszcze za Twojego życia.

Dlaczego to takie interesujące?
Do tej chwili nie można było spieniężać zamieszkiwanej nieruchomości jeszcze za życia jej właściciela. Czy widziałeś staruszków mieszkających w drogich mieszkaniach czy domach, a jednocześnie klepiących biedę? Ja widziałem. To rozwiązanie może temu zapobiec.

 


 

Podsumowanie wywodu.

Jeżeli w tym momencie wynajmujesz mieszkanie, nie masz widoku na otrzymanie mieszkania w najbliższych 5 latach, ani nie chcesz mieszkać u rodziny w ich mieszkaniach czy domach - rozważ nastepującą puentę.

 

Odnosząc się do aktualnej sytuacji rynkowej na Górnym Śląsku można zauważyć, że wysokość średniego czynszu najmu mieszkania jest zbliżona do kwoty, która pozwala Ci na pokrycie sumy miesięcznego czynszu (płaconego dla Spółdzielni) i miesięcznej raty kredytu hipotecznego wziętego na 30 lat. Zatem za zbliżone pieniądze jesteś właścicielem Swojego mieszkania i spokojnie spłacasz je sobie przez np. 30 lat. Możesz je sprzedać w każdym momencie odzyskując znaczną część wpłacanej co miesiąc kwoty. Dodatkowo zabezpieczasz rodzinę na wypadek nieprzychylnego zdarzenia losowego. Daje Ci to bowiem szanse na właściwe zareagowanie w nieprzewidzianej sytuacji życiowej lub w przypadku konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

 

Jak w mądrej skarbonce, prawda? ; D

 

 

Witold Okas, tel. 607 776363, e-mail: witold.okas@opus.nieruchomosci.pl.

_________________

 

Zachęcam do poszerzania wiedzy o rynku nieruchomości,
wszak codziennie z nich korzystamy!

Jeśli interesują Ciebie inwestycje w nieruchomości pozyskuj wiedzę. Polecam:

Obrót nieruchomościami, pr. zbiorowa pod red. Foryś Iwona, Wyd. Poltext, Warszawa 2009, Wyd. I, s. 263, ISBN: 978-83-7561-028-4.

 

Zaglądaj regularnie na moją stronę www.opus.nieruchomosci.pl

Kontakt: 607 776363 ; witold.okas@opus.nieruchomosci.pl

 

 


 

stat4u